การประชุมเครือข่ายบางขันแตก


วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มเครือข่ายบางขันแตก ได้จัดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม