การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1


วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดการประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมาลามาศ