การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ) โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูในสังกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม