ต้อนรับนักศึกษาป.โทมาศึกษาดูงาน สพป.สส.


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รอง ผอ.สพป.สส. และผอ.กลุ่ม ให้การต้อนรับอาจารย์ นักศึกษาป.โท สาขาบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 31 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 คน โดยฝึกปฏิบัติตามภารกิจกลุ่มและหน่วยงานของ สพป.สมุทรสงคราม