สพป.สส.ร่วมกันปฏิญาณเขตสุจริต

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันปฏิญาณตนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สพป.สมุทรสงคราม