พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แม่น้ำราชบุรี บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม