พิธีงานวันจักรี ประจำปี 2562


วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม