ประชุมกลุ่มอำนวยการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ และร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม