ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน ๑๓ คน พร้อมแจ้งข้อราชการแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และร่วม PLC โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๕ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม