ประชุมร่วมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมร่วมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทราบ และร่วม กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม