พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ รับชม VICEO CONFERENCE รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม