สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “ทุกวันศุกร์ แต่งผ้าไทย งดใช้พลาสติก” มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม