การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สส. นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งมีวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐๐ คน ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม