กิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ 2


วันนี้ 12 พ.ค.62 เวลา 05.30 น. ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ 2 หารายได้สนับสนุนอาหารเช้า-เย็น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบหมู่ ครบทุกมื้อและถูกสุขอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดสมุทรสงครามและประเทศชาติต่อไปในอนาคต รายได้ในการจัดงานภายหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดสรรให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมในจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป 
กิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้คนที่รักสุขภาพจากในจังหวัดสมุทรสงครามและต่างจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมวิ่งกว่า 2,500 คน ระยะทางการวิ่งมี 3 ประเภท ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร และระยะทาง 3.3. กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่นอายุได้รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1 – 3 ทุกช่วงอายุ