สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันปฏิญาณตนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ