มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริม ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน เด็กชายสาธิต เอี่ยมสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ ที่ได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้บ้านในคืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.00 น. โดยได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากกองทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน และยังมีเครือข่ายต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื่องต้น