ร่วมพิธีเปิดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งในคืนนี้ เป็นการแสดงหลากหลายชุด เช่น ชาวแม่กลองเทิดไท้องค์ราชัน จากนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม การแสดงหุ่นสาย ในชุด เศรษฐกิจพอเพียง ไทยทรงดำ จงรักภักดี หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงดนตรีไทย โดยในแต่ละคืนจะมีการแสดงพื้นบ้านที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม