พิธีรับมอบอาคารโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้เดินทางไปรับมอบอาคารโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์จากนางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้จัดสร้างแล้วเสร็จโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไฟเซอร์ประเทศไทย จำกัด ท่านเจ้าคุณเยื้อน รองเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และหน่วยงานอื่นๆ