พิธีมอบทุนสนับสนุนอาหารเช้า-เย็น ให้กับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สส. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สส.ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนอาหารเช้า-เย็น นักเรียนในการจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 จำนวน 35 โรงเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม