กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟัง รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม