สพป.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนวัดเขายี่สาร จำนวน 1 ราย โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562