สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันปฏิญาณเขตสุจริต


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สพป.สมุทรสงคราม โดยดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สมุทรสงคราม นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต พร้อมทั้งมอบนโยบายในการร่วมกันทำ Big Cleaning Day ในสัปดาห์แรกของทุกเดือน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม