พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 105 คน และครูแกนนำจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม