การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปฎิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปฎิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม