พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจคัดกรองคนพิการให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเรียนรวมที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๕๙ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม