พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป.1 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น ป.3,ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2561 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม