พิธีเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา และคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก


วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกับม.ราชภัฎสวนสุนันทา จัดการประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา และคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม