การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรสงคราม บรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๓ ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา ๒ ปี ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง