พิธีเปิดโครงการอบรมวินัยและกฏหมายการศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยและกฏหมายการศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกลุ่มเครือข่ายลาดใหญ่ โดยได้เชิญ นายอุดม อินทรเวศน์วิไล มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายลาดใหญ่ รวมทั้งหมด 131 คน ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรสงคราม