ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ปากแดง นักเรียน โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน(ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561