พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนและห้องเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรจาก นายยืนยง ราชวงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการในสังกัด จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม