วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีการมอบเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) ณ วัดบางแคกลาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม