วันที่ 23 กรกฎาคมคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมผอ.กลุ่มศึกษานิเทศฯ และบุคลากรใน สพป.สส. เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม