วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม