วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสา ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม