วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม