วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันนี้ 28 ก.ค. 62เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว