วันที่ 27 ก.ค. 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม