กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีการร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้ารั้วสำนักงาน ทางเท้าให้เกิดความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงาม โดยมี ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม