พิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทาน

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) ณ โรงเรียนวัดบางแคกลาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม