พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL การอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับชั้น ป.1

วันที่ 2 ส.ค. 2562 นายสุภัฎ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL การอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับชั้น ป.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1 จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม