พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 5 ส.ค. 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมให้ลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 900 คน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร