วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. ท่าน ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลมอบทุนฉุกเฉินให้กับนักเรียนที่มารดาเสียชีวิตจากเหตุการศาลาริมน้ำวัดเพชรสมุทรทรุดตัวลงมา และเยี่ยมโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีเพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน