วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มและ ผอ.สถานศึกษาในสังกัด ร่วมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2562)ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ