พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ”

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สส. เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ” จัดโดยศูนย์วิทยาการภาษาไทย ซึ่งผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูภาษาไทยสอนในระดับชั้น ป.4 – 6 จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม