กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ฯ ณ วัดปราโมทย์ จ.สมุทรสงคราม