วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ สพป.สมุทรสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม