วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม