การอบรมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม