พิธีเปิดการประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 ส.ค. 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนางสุการดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ และมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และศึกษาธิการจังหวัดอีก 13 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม